Valsedlar

Har partierna i kyrkan att göra?

Inför varje kyrkoval dyker frågan upp – varför ska partierna ställa upp i kyrkovalet? Borde inte de som är aktiva i kyrkan få styra sig själva? Det är på ett sätt en berättigad fråga, men det är också en fråga som kan exkludera de många som inte är aktiva, men som firar livets stora högtider där och som kommer till kyrkan i kris.

Det bästa svaret har kanske Centerpartiets ledamot i Kyrkomötet, prästen Lars-Ivar Ericson, gett i årets debatt. Denna gång på ett ganska oförskämt sätt att formulera frågan:

Under rubriken "partierna svarar inte" undrar Kjell Petersson om partierna ställer sig bakom trosbekännelsen. Frågan gick ursprungligen till S men nu riktar han sig även till C och SD. Antar att han inte hunnit kolla valprogrammet för C med hänvisningar till kyrkoordningen: gudstjänst undervisning mission och diakoni.

Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Det ligger nära till hands att ställa frågan till Kjell om han tror mer på trosbekännelsen än alla de engagerade centerpartister som svarat ja på uppgiften att kandidera i kyrkovalet. Har han fastnat i övertygelsen att vissa nomineringsgrupper tror mer än andra?

Vilka värden är det som styr dessa grupper? Karin söder som genom sitt engagemang i kyrkomötet rönte mycket uppskattning sa så här "Det finns anledning att fundera över vilka värden som styr Frimodig Kyrka och Posk. Har de ljumma och oengagerade någon plats? För oss i C gäller att även den oengagerade kan vara en eldsjäl efter sin förmåga om han eller hon får känna att de behövs."

Till Kjell och ni andra som ifrågasätter människors engagemang i kyrkovalet vill jag ge dikten av Kalevi Virtanen:

Min tro duger
Inför Gud behöver jag inte låtsas.
Jag behöver inte känna mig sämre än jag faktiskt är
Jag behöver inte tro mer än jag gör.
Jag får komma till Gud precis som jag är,
med min tro och otro.
Han känner mig bättre än jag känner mig själv.
Han accepterar hela mig
mycket mer än jag själv kan göra.
Jag får tro utan att vara särskilt religiös,
jag duger utan att göra mig till.

Lars-Ivar Ericson C

Kandidat till kyrkomötet för Centerpartiet i Stockholms stift.
Posts created 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top