Kyrkoval 19 september 2021

Kampanjstart

Om 125 dagar är det kyrkoval. Man brukar säga om landstingsvalet att det är det glömda valet, men kyrkovalet är nog det verkligt glömda valet. I förra valet, 2017, röstade 19,08 procent av de röstberättigade. Det var ett rekordhögt valdeltagande (det högsta sedan 1934). Bakgrunden var den hårda debatten om Sverigedemokraternas försök att få inflytande på kyrkopolitiken.

I år är debatten inte lika hård, men valet är lika viktigt. Inte bara för att högerpopulistiska partier vill vinna inflytande i kyrkan och använda kyrkan som en plattform för att förändra samhället. Utan också för att i ett hårdnande samhällsklimat, så behövs också budskap om försoning och om ett högre syfte med vår tillvaro på jorden än att bekämpa varandra i en politisk debatt.

Jag kandiderar till kyrkomötet med grund i tre frågor:

  • En kyrka öppen för alla, som finns tillgänglig för oss alla då vi behöver den och som inte ställer krav på medlemmarnas engagemang eller bekännelse. För mig är det fullt förenligt med ett rikt andaktsliv och gemenskap i tron.
  • Prioritera barn och unga, både därför att barnen har en särskild plats i Jesus budskap och hos kyrkan och därför att det är där vi måste börja om vi vill behålla barnen i kyrkan sedan de växt upp.
  • En tydlig röst i samhället. Jag är övertygad om att en kyrka som vill vara relevant måste delta i det offentliga samtalet i aktuella frågor. Kyrkans sociala arbete måste också kompletteras med att ta ställning för de mest utsatta i debatten. Jesus var inte rädd för att ta ställning. Det bör inte heller kyrkan vara.

I min första kampanjvideo beskriver jag varför jag kandiderar och talar om mina tre prioriterade frågor.

Kandidat till kyrkomötet för Centerpartiet i Stockholms stift.
Posts created 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top