På 40 år har tre av fyra konfirmander försvunnit.

Vart tog konfirmanderna vägen?

Ofta finns det utmärkt verksamhet för små barn i församlingarna. Men sedan glöms barnen bort och man verkar hoppas att de helt enkelt ska komma tillbaka tills det är dags att konfirmera sig. Det är en förödande inställning, som lett till att andelen ungdomar som konfirmeras har minskat med ungefär tre fjärdedelar sedan 1970.

Sett till antalet, så är minskningen ungefär två tredjedelar. Skillnaden beror på att befolkningen under samma tid har ökat, så kanske är jämförelsen lite orättvis, eftersom många av de nya svenskarna inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Men siffran är ändå alarmerande. Om vi inte kan nå ungdomarna då de är i konfirmationsåldern, så är risken stor att de några år senare tillhör de människor som lämnar församlingen och kyrkan.

Att nå ut till barn och ungdomar är därför en huvudfråga för mig och jag är övertygad om att Kyrkomötet måste vara tydlig gentemot alla församlingar i landet. Barnen har en särskild roll i den kristna tron och bland annat därför så fördelas en del av kyrkans pengar till församlingar med många barn. Att de pengarna och församlingarnas resurser kommer till användning för att nå barn och unga är helt centralt.

En del i lösningen kanske är att kyrkan blir än mer aktiv i det omgivande samhället. I Dalarö, där jag bor, har Haninge pastorat generöst ställt upp med lokaler och personal som stöd för den nybildade föreningsdrivna fritidsgården, som jag var med och drog igång, då kommunens fritidsgård avvecklades. För fritidsgården har det inneburit ett stort stöd och en mer omfattande verksamhet än man kunnat ha annars. För församlingen har det inneburit nya kontaktytor mot barn i skolåldern. Det senaste året anmälde sju ungdomar sig till konfirmationsundervisning. Det är fortfarande lite. Men det är en stor förbättring från den enda (!) lokala konfirmanden året innan.

Ska vi vända trenden, så kommer det att krävas mycket jobb och kreativitet. Men det finns inget alternativ för kyrkan än att aktivt nå ut till barn och ungdomar under de formerande åren mellan småbarnsverksamheten och konfirmationen.

Kandidat till kyrkomötet för Centerpartiet i Stockholms stift.
Posts created 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top