Om mig

Jag bor i Dalarö, i skärgården utanför Stockholm med sin fru Karin och två barn, 9 och 12 år. Från början kommer jag från Vinslöv i nordöstra Skåne, där jag är uppväxt på ett lantbruk. Jag är 50 år gammal och kandiderar i år till kyrkomötet för Centerpartiet i Stockholms stift.

Kyrkomötet är det enda uppdrag jag brinner för idag. Inte främst för att det handlar om politik, utan därför att jag vill se en kyrka som är ännu mer närvarande i samhället och som kan vara en motkraft mot tilltagande polarisering och individfixering.

Politiskt är jag socialliberal och har genom åren alltmer kommit att betona den sociala sidan och behovet av sammanhållning i ett samhälle. Verklig frihet kan inte uppnås i ett samhälle där klyftorna växer alltför stora och alltfler människor upplever vanmakt över att inte kunna påverka sin egen situation. Det sammanfaller också med det jag tycker är viktigast i den kristna tron – att värna de mest utsatta (läs t.ex. Matteus 25:31-46).

Sedan jag lämnade den aktiva partipolitiken som talskrivare och politisk strateg åt Maud Olofsson för snart 15 år sedan har jag arbetat som konsult med politisk analys, varit chef för Företagarnas politikenhet och drivit eget konsultföretag. Jag är också delägare i ett kapitalförvaltningsbolag, Entropics, där jag ansvarar för hållbara investeringar och kommunikation. Kort sagt, så är jag ganska entreprenöriellt lagd och gillar att dra igång nya verksamheter tillsammans med andra.

Den entreprenöriella sidan har också synts i mitt samhällsengagemang. Jag var en av de drivande krafterna då vi på Dalarö räddade kvar vår direktbuss till Stockholm för några år sedan. Likaså har jag varit med och dragit igång en föreningsdriven fritidsgård på Dalarö då den kommunala fritidsgården avvecklades. Idag är jag aktiv som ledare i Scouterna på Dalarö och styrelseledamot i den lokala företagarföreningen.

Med familj, föreningsengagemang och företagande så är tiden begränsad att ägna sig åt fritidsintressen. När jag får tid över så läser jag gärna militärhistoria och besöker historiska platser med min familj, programmerar en smula för att hålla hjärnan i trim och har på senare år återupptagit schackspelandet, numera i korta partier online.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top